Om oss

 

Bengt Ribbegård
0703-293 922
bengt@ribbegard.se
Läs mer om Bengt.

Gunvor Ribbegård
0739-606 263
gunvor@ribbegard.se
Mer information kommer inom kort.
Presentation av Bengt Ribbegård
Jag är legitimerad psykolog med specialistbehörighet i arbetslivets psykologi. I min specialistkompetens ingår såväl handledning/konsultation som utredning, bedömning och diagnostik. Under mina mer än trettio år som psykolog har jag även inspirerats av och vidareutbildat mig inom Organisationspsykologi, Familjeterapi, Kognitiv Psykoterapi, Motiverande Intervju (MI), Mental träning, Dynamisk Pedagogik, Psykodrama och Uttryckande Konst. Sedan mitten av 90-talet utgår jag framför allt från det lösningsfokuserade perspektivet.

Min arbetslivserfarenhet kommer från skolans värld, barn- och vuxenpsykiatrin och arbetsmarknadsrelaterade verksamheter. Dessa erfarenheter har gett mig en bas att utgå från när jag idag möter klienter, andra professionella i enskilda kontakter och arbetsgrupper. Förutom mitt arbete som psykolog har jag varit projektledare för ett flertal projekt, bland annat under lång tid för Ungdomsprojektet i Angered. Jag har mer än något annat arbetat med grupper - både i terapi, handledning och utbildning. Sedan år 2000 arbetar jag heltid i vårt företag.

Det lösningsfokuserade förhållningssättet präglar mig såväl som handledare och utbildare som i mitt psykoterapeutiska arbete. Det innebär att jag framför allt är inriktad på att bidra till att man upptäcker och utvecklar de resurser, möjligheter och lösningar som redan finns inom personen eller gruppen och som kan stärkas i dialogen. Genom att komma fram till vad man egentligen vill och att skapa sig en tydlig och konkret bild av detta, skapas motivationen för att ta sig an och genomföra det arbete, som leder vidare mot målet. Sedan 2001 har jag regelbundet hållit utbildningar i Lösningsfokuserad samtalsmetodik och förhållningssätt. Det är mycket inspirerande att hålla dessa utbildningar och se hur de professionella personer jag möter med ganska liten utbildningsinsats kan få redskap och ny inspiration i sitt arbete.

En avspänd och tillåtande atmosfär är grundläggande för att mötet ska bli meningsfullt. Delaktighet är också oerhört viktigt. Utifrån mina klienters återkommande feedback skapas en trygg grund för det fortsatta arbetet.

I mina möten blir det ofta uppenbart vilka stora utvecklingsmöjligheter som finns i människors relationer. Det är mycket inspirerande och är väl egentligen den största drivkraften i mitt arbete - att stödja människor att utveckla sina relationer såväl på arbetet som i privatlivet.