Välkommen till oss
En möjlighet till reflektion, fördjupning och utveckling

 

Vi vill erbjuda ett kreativt och läkande möte där människors kunskap om sig själva och sitt sammanhang är vägledande. Det kan ske i såväl handledning eller terapi som i utbildning.

Olika synsätt och teorier kring mänskligt fungerande kompletterar varandra. Vi beaktar därför både psykologiska, kroppsliga, existentiella, sociala och organisatoriska perspektiv, som alla har sin betydelse i vår strävan efter en helhetssyn på människan. Människan formas i samspel med sin omgivning och i relation till andra. I fokus står därför såväl den enskilde och dennes problematik som omgivningen och hela systemet.

Sedan 1990 är företagets mest omfattande verksamhet handledning av grupper och enskilda, såväl medarbetare som ledare/chefer. På våra mottagningar i Göteborg och Tollered tar vi emot enskilda för samtal och kroppsinriktad psykoterapi. Förutom detta utgör utbildning och teamutveckling betydande delar.

Vi som arbetar inom företaget har utbildning i och mångårig erfarenhet av processinriktad och yrkesinriktad handledning inom socialtjänst, arbetsförmedling, primärvård, omställningsverksamhet, vård och omsorg, specialistsjukvård, vuxenpsykiatri och somatisk vård, skola och vuxenutbildning, samverkansprojekt, behandlingshem och privata företag. Vi har ramavtal med Göteborgs Stad med kranskommuner och VGR/SÄS. Vi har även uppdrag i Alingsås, Borås, Mölndal och Trollhättan.
Vi har även medverkat på handledarutbildningar och aktivt arbetat med etikfrågor inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Välkommen att kontakta oss för ett första samtal.